CONSULATE OF LATVIA IN NEW YORK

Events


Events calendar


Back to All Events

Kulturas dienas Nujorka - svetdien 27. janvari, plkst 11:30

Visi sirsnīgi aicinati un gaidīti!  

  • LNOĢ izloze

  • Pārskats par ALA Atzinības rakstu saņēmējiem,

  • "Latviešu māksla" (lekcija ar slīdītēm) - Linda Treija,

  • Koncerts kafējnīcas stilā- dziedātāja Arta Jēkabsone (Ņujorka) un ģitārists Rihards Kolmanis (Bostona)

  • Atspirdzinājumi un uzkodas.

Ieeja:  $20, bērniem brīva

Vieta:  Jonkeru baznīca (254 Valentine Lane, Yonkers, NY 10705)

Rīko:  Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP); informācija - A.Bataraga (201-788-5315)